Gegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag: Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze onderstaande gegevensbeschermingsverklaring.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zie het impressum van deze website voor diens contactgegevens.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ons ervan op de hoogte stelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om te allen tijde en kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, af te schermen of te verwijderen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derden-aanbieders

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem. Het surfgedrag kan niet tot u herleidbaar zijn. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar indienen tegen deze analyse. Wij bieden u in deze gegevensbeschermingsverklaring informatie over de mogelijkheden van het aantekenen van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en waarvoor dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. tijdens communicatie per e-mail) kwetsbaarheden kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is de volgende:

Tension II Acquico S.à.r.l. 26 B Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, Luxemburg
Telefoon: +352 272 055 11
E-mail: info@dywidag-systems.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Talrijke gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de intrekking.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen SSL- of TLS-versleuteling ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de website toestuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Inzage, afschermen, wissen

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te allen tijde te corrigeren, af te schermen of te verwijderen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Het is niet toegestaan om de in het kader van de impressum-plicht gepubliceerde contactgegevens te gebruiken voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van toezending van spam in de vorm van ongevraagde reclame per-e-mail.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

PROLIANCE

Leopoldstr. 21

80802 München

E-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

www.datenschutzexperte.de

4. Gegevens verzamelen via onze website cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe, om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaats en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u deze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser de volgende keer dat u onze website bezoekt, herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en dat u bij het sluiten van de browser de automatische verwijdering van cookies kunt activeren. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

De grondslag voor het plaatsen van cookies, die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bv. winkelmand-functie), zijn neergelegd in artikel 6, lid 1, letter f AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het plaatsen van cookies om zijn diensten technisch foutloos en geoptimaliseerd te kunnen aanbieden. Als er andere cookies (bv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden geplaatst, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Server-log-bestanden

De provider van de website verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang vraagt
  • Tijdstip van de serveraanroep
  • IP adres

Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen is niet aan te raden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter b AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of maatregelen ter voorbereiding van een overeenkomst toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, par. 1, letter a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven in onze handen totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming om deze te bewaren intrekt of tot het doel voor het bewaren van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Sociale media

LinkedIn plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die functies van LinkedIn bevatten, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gesteld dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u bent ingelogd in uw LinkedIn-account en in LinkedIn op de knop "Aanbevolen" klikt, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Nadere informatie kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring via de link https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Analysetools en reclame van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee geanalyseerd kan worden hoe u de website gebruikt. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De grondslag voor het plaatsen van de Google Analytics cookies is neergelegd in artikel 6, lid 1, letter f AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel het aanbod op zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Browser plug-in

U kunt het plaatsen van cookies belemmeren door een instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval waarschijnlijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de de browser plug-in te downloaden en te installeren.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Er wordt een opt-out cookie ingesteld, die het verzamelen van uw gegevens verhindert wanneer u deze website in de toekomst bezoekt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met op meerdere systemen werkende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunt u advertentiedoelgroepen die met Google Analytics Remarketing gecreëerd zijn koppelen aan de op meerdere systemen werkende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Zo kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bv. mobiele telefoon) aan u aangepast zijn, ook op een van uw andere eindapparaten (bv. tablet of pc) getoond worden.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, combineert Google voor dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis met uw Google-account. Op deze manier kunt dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten geplaatst worden op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics Google-geverifieerde ID's van de gebruikers, die tijdelijk gecombineerd worden met onze Google-Analytics-gegevens om doelgroepen voor de op meerdere systemen werkende reclame te definiëren en samen te stellen.

U kunt permanent bezwaar maken tegen op meerdere systemen werkende remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren. Volg daarvoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de in uw Google-account verzamelde gegevens vindt alleen plaats op grond van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1, letter a AVG). Voor gegevensverzamelingsoperaties die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of omdat u niet akkoord bent gegaan met de samenvoeging), is het verzamelen van de gegevens gebaseerd op Art. 6 par. 1, letter f AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de website belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Raadpleeg voor nadere informatie en voor de voorschriften inzake gegevensbescherming de gegevensbeschermingsverklaring van Google via de link https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Plug-ins en tools van YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het door Google geëxploiteerde YouTube. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina's die u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f AVG. Raadpleeg voor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens de gegevensverwerkingsverklaring van YouTube via de link https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt de zogeheten Google Web Fonts om te zorgen voor een uniforme weergave van de lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg daarvan wordt Google zich ervan bewust dat onze website via uw IP-adres toegankelijk is. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er door uw computer een standaard lettertype gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie over Google Web Fonts developers.google.com/fonts/faq en de gegevensverwerkingsverklaring van Google https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube via de link https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

DYWIDAG-Systems International B.V.

gebruik ons contact formulier
stuur ons een e-mail
of bel ons:
+31-418-57 89 22