Gebruiksvoorwaarden

Gelieve te lezen alvorens deze website te gebruiken. Door de DSI International Luxembourg SARL (DSI) website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan verzoeken wij u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze website en niets van de informatie van deze website te lezen of te downloaden.

Gebruik van deze website

DSI bezit en exploiteert deze website. Alle nformatie op deze website is eigendom van DSI tenzij anders aangegeven. U kan de informatie van deze site bekijken en downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zolang u daarmee de informatie over DSI’s eigendomsrechten behoudt, waaronder auteursrechten. U mag de informatie op deze website niet wijzigen. Wijziging of onbevoegd gebruik van de informatie is een overtreding.

Informatieverstrekking aan DSI

DSI behandelt alle informatie die u op de website van de DSI zet als openbare informatie. Het is verboden DSI te voorzien van informatie die vertrouwelijke of bedrijfseigen is.

Links naar andere Websites

DSI versterkt links naar andere websites uitsluitend voor uw gemak. Wanneer u deze koppelingen gebruikt, verlaat u de website van de DSI. DSI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites, en u toegang tot en gebruikt ze op uw eigen risico.

Geen garanties

De website en de informatie op deze website zijn voorzien van "as is”, zonder garanties. DSI wijst alle garanties, uitdrukkelijk van de hand, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. DSI garandeert niet dat de website, het gebruik ervan, of uw vermogen om de toegang tot de website ononderbroken of foutvrij zal zijn of dat er fouten zullen worden gecorrigeerd. DSI kan de producten, diensten of ander materiaal beschreven op de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal DSI aansprakelijk voor enige schade jegens u of derden voor eventuele verliezen of schade met inbegrip van, zonder beperking, verlies van gegevens, winsten of bedrijf, kosten van de dekking of enige andere speciale, bijkomende, voorbeeldige of gewichtige schade, die voortvloeit uit de website, of uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de website of van informatie diel deel uitmaakt van of via de website , of schades die zijn gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige of andere juridische theorie, zelfs als DSI is geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.

Informatie op deze Website

Verstrekte informatie is juist op het moment van vrijlating. Productspecificaties en beschikbaarheid, acties, prijzen, relaties, contactaantallen en andere specifieke informatie kunnen echter veranderen in de tijd.

Concurentie

Het bedrijf ontmoedigd agressieve concurrentie in alle gebieden van haar zakelijke activiteiten.

Internationaal

Het bedrijf verkoopt haar producten, oplossingen en diensten aan organisaties wereldwijd. Bovendien, heeft het bedrijf kantoren over de hele wereld. De toekomstige resultaten van het bedrijf kunnen worden aangetast door een aantal factoren, met inbegrip van wijzigingen in een bepaald land of regio van politieke omstandigheden of wijzigingen of aanhoudende zwakke economische omstandigheden, maatregelen ter bescherming van de handel, importeren of exporteren van licentievereisten, de overlapping van verschillende fiscale structuren, onverwachte veranderingen in wettelijke voorschriften en natuurrampen.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

DSI kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. Daarnaast kunnen andere gebruiksvoorwaarden worden opgenomen in de website. Controleer deze pagina regelmatig om te controleren op er wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden zijn en dat u zich bewust bent van de andere Gebruiksvoorwaarden opgenomen in de website.

Handelsmerken

Alle handelsmerken die in deze website genoemd zijn vallen onder het merkenrecht van DSI. Het ongeoorloofde gebruik van enig handelsmerk weergegeven op deze Website is strikt verboden.
"DSI®", "DYWIDAG®", "DYNA®","DYNA Bond®", "DYNA Grip®", "DYNA Force®", "DYNA Protect®", "DYNA® Grout", "DYWI®", "DYWI® Drill", "DYWI® Inject", "GEWI®", "INTEX®", "OMEGA-BOLT®", "SUSPA®", "SUSPA-Draht®",  "SUSPA-Litze®" , "SUSPA-Monolitze®","ALWAG® Systems", "DYWIDAG® Systems", "SUSPA® Systems", "contec®", "recostal®", "QuickEx®", "THREADBAR®"  "Local Presence - Global Competence®" zijn geregistreerde en gepatenteerde merken van DSI.

Referentie moet daarvan worden vermeld als een van deze merken wordt gebruikt door een derde partij. Misbruik zal worden vervolgd (§4, 14 wet van het Duitse merkenrecht).

DYWIDAG-Systems International B.V.

gebruik ons contact formulier
stuur ons een e-mail
of bel ons:
+31-418-57 89 22